top of page

TigsikTigsik ko ining mga taga-Bicol Mail baga

Kan makahiling nin suman nagkaurogma

Na pigluto ni tigsik queen sa inda dinara

Tamang-tama ta sinda gurutom na talaga


Tigsik ko ining masiramon daang suman

Pwerte nanggad na isnakan, mirindalan

Orog kun may mainit na kaping kaibahan

Dai lamang agdahon dawa si panugangan


Tigsik ko an nagpapadagos na pandemya

An pagtios daa kan mga tawo labi-labi na

Mala ta sa mga bangko biyong nagpipirila

Ta sige sana widraw kan saindang kwarta


Tigsik ko an mga tawo na nakakapongot

Na igwang ugali sa kapwa magparasugot

Kadaklan, mga nabibiktima naghuhugot

Kaya golping buhay, nasasayang nararaot


Tigsik ko ining mga lalaking gurang na

Na sa agom gusto pa makikawat dama

Dai pa ngani minasulong nanruruluya na

Ta napagal na pagsakat pa sana sa kama

Comentários


bottom of page