top of page

TigsikTigsik ko ngunyan ining mainit na panahon

Nauuso na naman an mga pag-ekskursyon

Magmaan, likayan an mga darang kakanon

Kun nararaot nakakahilo an buhay kanugon


Tigsik ko, mga lugar na dinadayo nin turista

Sa mga resort, baybayon na nagpapaarkila

Dapat pakarhayon man an serbisyo ninda

Malinig, may tubig tangani magbwerelta pa


Tigsik ko an pagtios ngunyan na nag-oorog

Kaya kadakol nang nagugutom, naguguslok

An harabunan, irikitan rampante nanggayod

Orog an nagbubunay na manok, mga sulog


Tigsik ko an mga tawo ngunyan na hugakon

Mga ayuda nin gobyerno dai na paghalaton

Magtaranom gulayon tangani dai magutom

Dai magparalaom sa puro sana mga bakalon


Tigsik ko man kun tig-init, mga kabarangay

An mag-aragom ngona magsuruway-suway

Orog na kun igwa pang mga sambay o piday

Ta an init kan hawak nakakapaso nin marhay

Comments


bottom of page