top of page

TigsikTigsik ko ining nakaaging bagyong Bising

Sa ibang lugar an kusog dai nin kabaing

Rinadas an buhay asin mga pagrugaring

Kaya nagsasapo nin sakit na daing siring


Tigsik ko man ining pesting corona virus

Na sa ngunyan dai pa nanggad nauubos

Kun sagkod nuarin ining peste matatapos

An nakakaram sana iyo an Mahal na Diyos


Tigsik ko pa ining mga tsismosa, tsismoso

Pinapagiromdom na dai pa nagbabarago

Yaon an pagtios, peste, linog, baha, bagyo

Nuarin pa mabubuklat, mapapagmata kamo


Tigsik ko man an kadaklan sa mga pulitiko

Na sa 2022 eleksyon kadakol an mga plano

An Ipahiling an mga marhay na ugali nindo

Bakong panraraot sa kapwa an ilaog sa payo


Tigsik ko ining labi-labi nang pagtios ta baga

Alagad kadakol kan mga tawong honesto pa

Kun nakakapurot asin nakakakua nin kwarta

Dai natitintaran, iniuuli sa may sadiri talagaComentários


bottom of page