top of page

TigsikTigsik ko ining mga tawong ganid, switik

Na an mga mata singkit, garo sana ikinurit

Teritoryo kan Pilipinas sinasakop nin pirit

Kayamanan kan kadagatan pigpaparairikit


Tigsik ko, mga magurang na sige an reklamo

Ta an mga aki puro ML sa celfon an ginigiribo

Kiisay kasalan, pigbarakalan baga kaya nindo

Kan mga gadgets na dai pa man ninda kaipo


Tigsik ko man an iba sa mga ina na makauyit

Celfon na an panlinga sa mga aki pang saradit

Tangani dai maistorbo kun naghihibi, nagpipirit

Dai sana labot kun ano an magin resulta ngapit


Tigsik ko an mga aki ngunyan kun pigsusugo

Nakapirang tugal na dai pa giraray minahiro

Pirming simbag halat ngona, atyan na, iyo po

Kaya iyo na sana minahiro logod si nagsusugo


Tigsik ko ining ipigpapautob na pagpabakuna

Dakol an natatakot sa posibling magin resulta

Apwera kaiyan sa sadit na dagom takot an iba

Pero sa dakulang dagom kan agom pwerte daa


Comments


bottom of page