TigsikTigsik ko an mga igwa nin kaaldawan

Mga nagseselebrar nin kamundagan

Bago an handaan enot na pasalamatan

An nagtaong buhay na si Kagurangnan


Tigsik ko man an iba sa mga Katoliko

Na nag-aatendir nin misa de aguinaldo

Alagad bako man pagsa-Diyos an tuyo

Kundi makipagtagpo sa nobya o nobyo


Tigsik ko an ibang ina na nakapopongot

Nakamanikyur pirmi, pwerte pa an utuot

Alagad an mga aki maaati na mahahangot

Dai labot kun gurutom basta sinda barasog


Tigsik ko, mga makangirhat na pangyayari

Nagigin resulta talaga man makatorotreste

Nakikipaggadanan, nin huli sa pagsasadiri

Amay logod nawara sa kinaban an mga ini


Tigsik ko man an mga lalaking an isip kipot

Nin huli na sana sa labi-labing pagkamuot

Haros pa sana an babaying namutan igakod

Tanganing dai nin ibang lalaki an makadukot