top of page

TigsikTigsik ko ini bagang isyu sa pagpapabakuna

Na kan primero grabe an katakutan kan iba

Alagad ngunyan siribot, nakikipagsusuan na

Naghaharalat pati dawa pa halabaon an pila


Tigsik ko, ibang pobre man sanang magurang

An mga aki dai patuudon, magbuhay mayaman

Tukduan kan mga trabaho sa harong o giyahan

Tanganing ngapit man, dakol trabahong aram


Tigsik ko kun an pamilya igwa nin ekskursyon

Sa dagat, salog o saen man, mga aki reparuhon

Bakong iyo sanang pagbangbangan an kakanon

Dai nag-aaram, butod na si aki ta nasa lablaban


Tigsik ko, mga tawong turuhok pirmi sa celfon

Maarat na an mata sa magdamlag, maghapon

Lingaw na sa Diyos, kaya na nagpapagirumdom

Sa paagi nin pandemya asin raot nin panahon


Tigsik ko man ining panahon ta ngunyan baga

Na sa hoben na edad, nakaantipara na, buta na

Telebisyon, celfon, computer, an gibo na sana

Dai na lamang pighihinayangan an mga mata


bottom of page