top of page

TigsikTigsik ko an mga serbidor tang makaurag

Na sige na sana bagang iriwal asin durulak

Mga nasa senado, kongreso orog nanggad

An mga nagpapasweldo iyo an makahihirak


Tigsik koman ining isyu sa pesting corona

Dawa anong pangadyi dai nawawara talaga

Sagkod gayod na mga tawo dai magbakli na

Magbarago,para dangugon mga pangadyi ta


Tigsik ko an pagpapautob kaining ECQ, MGCQ

Pirmi na sana, uyam asin pongot na mga tawo

Pagkatapos kan pagkalangob 14 aldaw na gayo

Yaon pa giraray an virus mamimiste naman utro


Tigsik ko pa ining ECQ, MGCQ na ipigpapautob

Sa pagkakalangob golping tulak an maburutog

Si mga tios, mga alisakob an magkakaburutlog

Kun dai nin ayuda, daing kwarta dai mababasog


Tigsik ko an mga tawong igwang isip na kipot

Na pati an mga kauragan sa FB pa ipigpopost

Pag-iriwal, mga kausmakan hay nakakapongot

Sa mga nakakamasid talaga man nakasusupog

Opmerkingen


bottom of page