top of page

TigsikTigsik ko an iba sa mga nabakunahan na

Nasa ngunyan natatakot, pigninirbiyos pa

Nin huli sa mga tsismis asin sabi-sabi sana

Na mga bakunang itinudok, peligroso daa


Tigsik ko ining sarong ahensiya nin gobyerno

Na makaurag baga kaining pasagin na pamayo

Pandapog ki manay hali sa kaban ta an pondo

Makauyam pa ta garo sa bulawan an presyo


Tigsik ko an mga tawong may pasagin-sagin

Kun makatuyaw pa sa kapwa dai nin kabaing

Na garo sa dai nin mabata man na ikim-ikim

Mabata pa sa dinailan an gamit na panghapin


Tigsik ko man mga opisyal na dai nin supog

Na an mga lalaugon mahibugon pa sa alpog

isnakan sana alagad may presyo na paliog

Tindahan na binakalan igwa nin sa tagolipod


Tigsik ko an mga tawong pirmi man baradat

Alagad an mga payo, haros pa sana mabaak

Sa grabing problema, ribong na an alimantak

An bolong kaiyan, saro sanang klase nin burak


Comments


bottom of page