top of page

TigsikTigsik ko ining buhay ta digdi sa kinaban

Dai aram pagbawi kan buhay na sinublian

Marhay pa sana an kamugtakan ngunyan

Pagkaaga nabaretaan na sanang nagadan


Tigsik ko ining igwang mga matang singkit

Mga ganid sa pirak, poder na mga tugalsik

Sa bilog na kinaban iyong nagpaparapasakit

Sa pagpapalangkaba kan perwisyong covid


Tigsik ko, mga tawong sa sadiring lana iginisa

Kaining mga hinayupak, paslo na taga-Tsina

Kaggibo kan covid, facemask asin bakuna pa

Kitang mga Pinoy, saro sa saindang biktima


Tigsik ko man an ibang LGU na may sa kulapos

Nanao kuta nin bagas ta ayuda sa mga nagtitios

Alagad an mga nagtitios dai man natawan gabos

Ta si naglista bako gabos, gabos, ubus kun ubos


Tisik ko an mga lalaking talagang mahiguson

Nagtatrabaho dawa may makulog, nariribong

Orog na sa bangging malipot-lipot, madiklom

Labot o luho na dai nahihiling kayang sulaton

Comments


bottom of page