top of page

TigsikTigsik ko an ibang pulis na raot an hutok

Ta igwang badil dai makontrol an anggot

Imbes magsaway, puro kan badil ipipuntok

Sa dai man makalaban tulos minapaputok

An mga anggot, an kurahaw bitay o langob


Tigsik ko ining mga tawo na nagkakasiribot

Sa pagpreparar kaining Pasko kun minaabot

Karakanan, irinuman, regalo iyong nasa buot

Sa pagirumdom kan Diyos garo sana dai labot

Mga kalamidad, peste ipinapaabot an anggot


Tigsik ko an mga tawo na gusto nin swerte

Daing palihis, nag-aginaldo, siyam na banggi

Sa simbahan sige sana an hakay kan mga ini

An iba kataid an piday, an iristuryahan pwerte

Magtao daw swerte an Diyos sa mga arog kaini?


Tigsik ko ining mga gurang ngunyan na Pasko

Nagkaurugma ta nagkatarawan nin mga regalo

Apwera kan pension na sa inda enot nang itinao

Si mga dai inabot nganga, pasensiya ngaya kamo

Pondo kan gobyerno ngunyan talagang limitado


Comments


bottom of page