top of page

TigsikTigsik ko an presente ngunyan na panahon

Nin huli sa pandemya grabe na an sitwasyon

Kadakol nang kahimanwa ta an nagugutom

Sa kaguslukan may nagkakakan na nin karton


Tigsik ka ngunyan kun ika igwang trangkaso

Kun habo na dai pa sa oras, magin kang abo

Dai nungka nanggad maghatsing o mag-abo

Tibaad buhay ka pa sa crematory na idiretso


Tigsik ko man ini bagang bulan nin Oktubre

Dapat ipagrokyaw, mga titser sa bulan na ini

Magpasalamat an mga magurang, estudyante

Kun bako sa titser, magdadanay an elliteracy


Tigsik ko an ga tawo na paslo sa mahahamis

Ice cream, leche flan, santan, dai pinapalihis

Kaya an kadaklan nagkakahilang nin dyabetis

Kun napapabayaan may napuputulan nin bitis


Tigsik ko ining sarong makandidato na talsot

Na sa kadakulaan dai na makatukad sa bulod

Kaipuhan pa an mga alalay na iyong mabaktot

Apwera kaiyan, grabe daa kapakrit, kakuripot

Comments


bottom of page