top of page

TigsikTigsik ko an kadaklan sa mga kandidato

Imbes magpokus sa indang pinakatuyo

Sa panraraot nin kapwa mas interesado

Kakundian nin kalaban iyo an pambato


Tigsik ko man, kadaklan sa mga magurang

Na dai na nin panahon sa sa Indang kaakian

Kun may problema dai na namamangnuhan

Panghuhugot, an pwede nindang kaaabtan


Tigsik ko an nakakapamundo sa magurang

An wara na nin paggalang na mga kaakian

Parasimbag nin balagbag kun pighuhulitan

Anggot kun pigsusugo, sige pa taram-taram


Tigsik ko an mga tawong an kaisipan kipot

Mga nakaagi na pigpaparaisip pa nin higot

Maraot na nakalihis lingawan na nanggayod

Pag-andaman an mga mangyayaring maabot


Tigsik ko an minagururang na o gururagod

Kururot na an kublit asin maputi na an buhok

An pagiging maedad na, dai ta dapat ikasupog

Ta ngunyan, an paggurang masakit na maabot

Comments


bottom of page