top of page

TigsikTigsik ko ining buhay kan tawo sa ngunyan

Garo na sana baga manok na ginagaradan

Dahil sa mga tawong grabe an kaanggutan

Ta may ugaling maurihon, ganid sa yaman


Tigsik ko man an iba sa mga kandidato

Para sa alkalde sana an target na pwesto

Alagad an mga plata porma de gobyerno

Pangsenador, mga promesa sa mga tawo


Tigsik ko an mga titser na nagrorokyaw na

Ta an sweldo, kinsenas, katapusan na daa

Kaya sa pangungutang dai makakalutlot pa

Mababadyet na nanggad, sa Indang kwarta


Tigsik ko an ibang pulitiko kun nagpapatipon

Pinapainot na, pangbanwit na mga kakanon

Tanganing an mga tawo madaling padulukon

Orog ngunyan na pandemya, dakol an gutom


Tigsik ko ngunyan, kadaklan sa mga kakanon

Kun mananamitan, talagang mga masiramon

Alagad iyo an dahilan nin mga hilang, maration

Masisiram alagad madali ka man na tigbakon


Commenti


bottom of page