top of page

TigsikTigsik ko ining panahon talaga nin krismas

Malipot-lipot sa laog man orog na sa luwas

Namamarong an masisiram na mga prutas

Siribot an mga tawo pagshopping, pagrabas


Tigsik ko an kadaklan sa mga lolo asin lola

Na inuuripon sana kan mga kaakian ninda

Paralaba, paraluto, paralinig, paraaling pa

Pahingaluan, paogmahon na ta gururang na


Tigsik ko an mga tawong makauragon man

Ipigpopost pa sa FB an raraan asin irinuman

Dai pig-iisip an epekto sa mga nakakadalan

Orog na kan kaakian na tibaad pangarugan


Tigsik ko man an mga tawong an isip kipot

Na bakong matanos, kipot man an pagtubod

An swerte nasa paghigos sa tabang nin Diyos

Dai ipaglaom sa iba, kamo na an maglapigot


Tigsik ko man an ibang lalaking daing supog

Na kun naaanggot sa agom ta nangungulog

Orog na kun isinisikwal na, dai pinapadurog

Kaya si manay pirmi nang minadulag logod

Comments


bottom of page