top of page

TigsikTigsik ko kun panahon nanggad nin Pasko

Kun ano an nareresibi dai na magreklamo

Magpasalamat na sana sa mga nagregalo

Asin orog sa gabos sa mga biyaya ni Kristo


Tigsik ko man ining harani nang eleksyon

Bago isurat an mga pangaran, pakaisipon

An balota bakong listahan nin mahahabon

Isurat an mga tultol na maserbi sa nasyon


Tigsik ko an pagkakaigwa nin amiga o amigo

Dai matakot kun mawara man an iba sa indo

Kaysa man kun puro kaplastikan an ginigiribo

Na pirmi kang nililibak, tinitira sa pagtalikod mo


Tigsik ko man an mga tawong nakakapongot

Malaog sa simbahan makauyam an mga sulot

Igwa nin garo nakakamison, luwas pa an likod

Nakashort, nakapaldang halipot luwas an lobot


Tigsik ko an mga tawong mapanghingiskis

Marites daa an apod kun mahilig sa tsismis

Marisol kun sa pangsusulsol dai pinapalihis

Manay Piling, kun feeling mayaman o rich

Dina nakaromdom utang, na nakakaungis

Comments


bottom of page