top of page

TigsikTigsik ko an mga parautang na nag-uyam na

Haros lumuhod kan nangungutang pa sana

Madramang marhay ta may pahibi-hibi pa

Kan pigsisingil na, iyo nang anggot pa talaga


Tigsik ko an saro sa mga dapat padabaon nindo

Ini iyo an mga nagpapautang pa nanggad sa indo

Ta iyo an nakakasalbar sa oras nin pangangaipo

An utang na buot dai mababayadan kan sentimo


Tigsik ko an mga tawong mas gusto an magsolo

Kun ano an mga gustong gibuhon nakakabwelo

Kaysa man kun may kaiba na nakakaperwisyo

Ata pinakakan na sa palad, gusto pa pati an siko


Tigsik ko kun sa pamilya ta igwang nagagadan

Haros pa sana isumpa ta an satuyang kinaban

Kun kagustuhan na nin satuyang Kagurangnan

Makulog man diit-diit nang akuon na sana iyan


Tigsik ko man an buhay ngunyan sa pulitika

Na orog nang nagkakalayo nagbabaga-baga

Rarautan sa kapwa kandidato grabe na talaga

Na kun dai manratak garo baga dai manggana


Comments


bottom of page