top of page

Tigsik



Tigsik ko ining panahon na malipot- lipot

An kadaklan garo mga ido na nagbabatok

Dahil kaining sipon, abo na nakakapongot

Kun ipapatest sigurado na, covid an sahot


Tigsik ko ining uso ngunyan na panahon

Apwera kan covid an trangkaso ay ta yaon

Sa mga botika nagkakaubusan nang bolong

Maglaga, magdapog na sanang mga dahon


Tigsik ko man an kadaklan sa mga marites

Pagsangab nin mga bareta dai nagpapalihis

Sa katatabil mga ngabil biyo nang mahimpis

An pagkapasma sigurado nang dai mamintis


Tigsik ko an buhay ngunyan na abang sakit

Kaya an mga tawo may kanya-kanyang rakit

Kadaklan, sa paagi nin mga online business

Tangani sanang sa paggutok dai makalihis


Tigsik ko an kandila ngunyan na panahon

Na ginigibo na sa manlaen-laen na parong

Pinakapwerte an pig-aaragawan sa London

An ”vaginal scent” hali sa babaying sikaton

Comentarios


bottom of page