top of page

Tigsik
Tigsik ko an saro na dai dapat mawara baga

An tiwala o kumpyansa sa tuya kan kapwa

Kun kwarta an mawara madali sana makua

Alagad an kumpyansa masakit nang ibwelta


Tigsik ko ining buhay ta digdi sa kinaban

Halipot sana dangan igwa nin kasagkuran

Kaya pirmi sanang maggibo nin karahayan

Pases na magagamit kun kita na magadan


Tigsik ko an mga dapat na ipagpasalamat ta

Na sagkod ngunyan nasa marhay an pamilya

Libre sa kahilangan orog sa virus na corona

Umawon an Diyos sa proteksyon pirmi Niya


Tigsik ko an mga kandidatong nakakapongot

Na garo na sinisirilihan sa indang mga lobot

Binabayaan an trabaho para maglibot-libot

Sa kapwa kandidato, wala tuo an panraraot


Tigsik ko an mga makaurag na agom na lalaki

Na nangungulog pirmi sa mga agom na babayi

Magin sa pisikal, verbal, o sa anuman na paagi

Dapat nang suwayan, bayaan an agom na peste

コメント


bottom of page