top of page

TigsikTigsik ko an mga tawo kaidtong panahon

Kontento na sa ginaga linanak na gulayon

Imbes na kape, ginaga sanang mga dahon

Alagad an buhay kan tawo minahalawigon


Tigsik ko man ngunyan ining mga kakanon

Ta masisiram kaya an mga tawo orogmahon

Alagad an apekto sa salud ta makamunduon

Managom pero an mga tawo tulos gagadanon


Tigsik ko an mga kandidatong makabaldi

Sobrang pagtubod sa survey dai nahahali

Sa survey pa sana, sinda na daa an napipili

An kapangganahan sa inda nang namamati


Tigsik ko ining mga pulitikong makaurag

Na matatadusan na nin kuto an mga tulak

Ta sa kurapsyon biyo nang baradat-badat

Burutikad na habo pang bumutas nanggad


Tigsik ko ining mga senyor na o guragod

Dawa maluya na an hawak kun tiglipot

Ta kun malipot biyo na man na kururod

May beses igwa pa man nin hibot-hibot

Comments


bottom of page