top of page

TigsikTigsik ko an mga kababayihan kan panahon

Na paraataman sana kan mga aki o ogbon

Mga serbidor, oripon sana kan mga agom

Rugado pang pirmi kan trabaho sa harong


Tigsik ko man ngunyan ining mga babayi

Na mas mauurag pa kaysa sa mga lalaki

Kun kaidto oripon sana sa harong pirmi

Sa presente may katungdan nang pwerte


Tigsik ko an mga diskusyon na an punto

Na orog daang marhay kaysa argumento

Ta sa argumento an hanap siisay an tutuo

Sa diskusyon, an hanap an tutuo kun ano


Tigsik ko an kaugmahan nin sarong tawo

Bako sana kun nakukua kun ano an gusto

Kundi kun ano na an mga igwa na tutuo

Dawa simple kontento na asin apresyado


Tigsik ko an ibang babaying nakakapongot

Garo na troso an mga hita pirmi nakashort

Na luwas na an igi-igi, maitom na igot-igot

Supay an daghan, sa seksing blusang sulot


Comments


bottom of page