top of page

TigsikTigsik ko an mga botante na magmaan talaga

Na pillion an tamang kolor kan magigin lider ta

Kun an kakampink, kolor rosas an futuro ta daa

Alagad magigin madugo ngaya kun sa kolor pula


Tigsik ko man an ibang garadan nang pulitiko

Na sa ngunyan, an mga paryentes kandidato

Kun makakakurahaw kuta nin ‘‘pondo na kamo

Ta sa namumugtakan ko, biyong nagkakalayo”


Tigsik ko an presyo nin barakalon na paliog na

Haros dai na logod maggamit asukar asin lana

Dai na magparagisa magbabaw-babaw na sana

Maglakaw, magbisikleta, dai na mag gasolina pa


Tigsik ko, mga magurang na pirmi napapaluha

Ta dai nalilingawan pa, mga mahal na nawara

An pagmundo na namamatian talagang ngana

Orog an mapagpadangat, mapagmahal na ina


Tigsik ko man ining panahon nin kwaresma

Dakol kan nag-aayuno asin nag-aabstinensya

An iba kun kasoarin an pagdururog bawal pa

Iyo man an pag-otso-otso sa ibabaw nin kama

Commentaires


bottom of page