top of page

TigsikTigsik ko an kadaklan sa mga pulitiko

Na nanggana kaya na makakapwesto

Sige na an kwenta kun gurano nagastos

Pati interest, babawion man sigurado


Tigsik ko kun habo nindo makunsumi

Dai na intindihon mga baretang peke

Ribong an mga tawo kun tutuo o dai

Kan sa oroaldaw na mga nangyayari


Tigsik ko man an mga tawo sa ngunyan

An kadaklan may kamatean na o helang

Dahil kan mga palaen-laen na pagkakan

Na kadakol nin kemikal na pampasiram


Tigsik ko an mga tawong igwa nin bisyo

Adik na sa droga, arak, orog sa sigarilyo

Buhay pa garo na man sana sa impyerno

Ta pigsusulo nang biyo an buhay nindo


Tigsik ko ining mga daing asenso nanggad

Ta maluluya an hutok, grabe pa an hugak

Mga tabang, ayuda iyo sana pirming halat

Matitigbak, hurat an mata sa kabuburikat


Comentários


bottom of page