top of page

TigsikTigsik ko ining buhay nyatong mga tawo

Sagkod noarin sa kinaban dai ta sigurado

Orog ta pirmi, may aksidente sa tinampo

Kaya maglikay an igwa nin mga behikulo


Tigsik ko an mag-agom kun nagsusuwayan

Ta kun mapait na masakrot na an iribahan

Aldaw banggi an iriwalan asin karadugan

An apektado asin makahirak, mga kaakian


Tigsik ko, mga misis na pirming mahangot

Hugakon magkarigos parong ganot, ansod

Kun si mister minaabot an angog kurundot

Kaya minahanap nin sambay na mahamot


Tigsik ko an mga parainom na makaurag

Na an bugalak bako sa tulak ibinubugtak

Pamilya an kinakalaban kun nalalasngag

Garo siisay na siga, sige na an pang-agyat


Tigsik ko ining suwi nang panahon

Dakol na sa babayi, maurag uminom

May beses, si mister an nasa harong

Na naghahalat sa buratserang agom

תגובות


bottom of page