top of page

TigsikTigsik ko ining buhay na makatorotreste

Buhay nin mga tsuper na dai nin subsidy

Dai nang naglulunad ta bako daang libre

Paano mabubuhay, pamilya kan mga ini


Tigsik ko an sentro kan syudad nin Naga

Nainaan na mga paratienda sa bangketa

Ta an mga paraalaw abang hihigos talaga

Palibhasa tapos na, panahon nin pulitika


Tigsik ko an face to face kan mga eskwela

Na sa masunod na kralasehan ibibwelta na

An mga paratukdo preparado na man daa

Na mapaas, mahapay sa kasasaway sana


Tigsik ko an buhay ngunyan na abang sakit

Grabe nang makahadit pano nang pagsakit

Nin huli sa mga nangyayari na makakikidit

Kaya kadakol na kan nakakapay, natuturik


Tigsik ko an ibang opisina nin gobyerno

Na an amo igwang ugali na sa demonyo

Ta makuris sa nasasakupan na empleado

Hona mo baga, sinda an nagpapasweldo


Comments


bottom of page