top of page

TigsikTigsik ko an mga pasyenti na tikapo

Kun minalaog sa ospital nin gobyerno

Suknip na an mata dai pa naaasikaso

Sa kadakulan an mga doktor atrasado


Tigsik ko tanganing buhay maglawig pa

An mga pigkakakan ta pilion nanggad na

Sa mahahamis, matataba dai pakasobra

Siguradong hilang, sakit an kaaabtan ta


Tigsik ko ining buhay na makatorotreste

Na kaidto, nagparatirios na nin labi-labi

Ngunyan na kaya na, kakanon na pwerte

Dai na makakakan ta bawal, dai na pwede

Tigsik ko an mga ngipon na nagkukulog

Pati arimpuro biyong naghihibot-hibot

An solusyon ipapasta sana o ipagarabot

Kun dai nin pirak matios sana kan kulog


Tigsik ko an babaying biyo nang ngiripo

Ta sa kahaluyan, mga ngipon nagtarapo

Alagad igwa pa iyan tada na sasaro-saro

Na iba man daa an bolong kun minaduso


Comments


bottom of page