top of page

TigsikTigsik ko an makakahirak na parauma

Na nagpapakakan sa mga kahimanwa

Maluyahon an ayuda kan gobyerno ta

Kaya pag-aranihan na sinda an nganga


Tigsik ko ining giyera sa ibang nasyon

Aabuton pa baga daa nin pirang taon

Presyo nin petrolyo dai na kaya abuton

Kaya apektado an presyo nin barakalon


Tigsik ko an presyo nin asukar asin lana

Abaa na iyan ta nagmahal-mahal na baga

Patuudon nang magkape nin mapait sana

Imbes magpritos, mag- asal-asal na ngona


Tigsik ko an ki BBM na mga kautangan

Dapat dai mahadit, mga namamanwaan

Sadiring mga utang iyo tang pakiaraman

Mga nanunungdan iyong masingil kaiyan


Tigsik ko an kinudkod na santol, ginutaan

Orog na masiram kun an kaayon dinailan

Kun igwa nin tili-tili, abang nagom kaiyan

Dai lamang agdahon dawa si panugangan

Comments


bottom of page