top of page

TigsikTigsik ko an mga bagong opisyal na elihido

Na mapuon na pagtukaw sa indang pwesto

Uutubon daa ninda, promisa sa mga tawo

Asin man bawion mga nagastos kun gurano


Tigsik ko, mga nasa pwesto na maharali na

Na mga opisyales kaining gobyerno ta baga

Kadaklan sa inda sinimot an kwarta sa kaha

Igwa man nagtada pa nin bilyones na kwarta


Tigsik ko man an mga opisyales na kurakot

Malusad sa pwesto, an ngisi sa talinga abot

Ta apwera kan mga tulak na biyong burutog

An mga bulsa hithit, higot na urumuk-umuk


Tigsik ko an mga garo sa tuko na pulitiko

Tukion pa dai na nakikitkit sa mga pwesto

Si ama,si aki, si tugang,si tiyo, si lola si lolo

Kaya sa mga gibong pasaluib nakakabwelo


Tigsik ko man an mga pusikit na parainom

Supog mangutang bagas bako sa lablabon

Imbes panira kan pamilya hamlian lulutuon

Kun burat na, kalaban nang pirmi an agom

Commentaires


bottom of page