top of page

TigsikTigsik ko an naglalangkaba na krimen ngunyan

Na garo daing pakiaram an mga nanunungdan

Kun panahon nin eleksyon nangyayari, mga iyan

Sigurado, dakol na mga epal an mag-aaragawan


Tigsik ko man ining mga poderosong manyak

Na sa mga kababayihan dai nang pagkahirak

Ipinapanregalo pa sa mga manyak na mapirak

An kadaklan pa kan kasapakat mga awtoridad


Tigsik ko ining mga selebrasyon o kun piyesta

Na bako man tunay na diyos an ipig-aaleluya

Kaya naaanggot na talaga an Kagurangnan ta

Sa mga kalamidad, peste pigpapasakitan kita


Tigsik ko an mga lalaking sa traydor an gibo

May agom na, minahanap pa nin ibang kayuto

Mga siring na gawi sainda pang ipig- uorgulyo

Sainda na mga lalaki, iyan “pogi points” kuno


Tigsik ko an mga babayi tanganing dai maglipot

Sa daghan ni mister dapat pirmi sana nakadukot

Pirmi magkarigos tanganing pirmi sana mahamot

Tibaad lamang si mister yaon pirmi an pagkamuot

Comments


bottom of page