top of page

TigsikTigsik ko ining Peñafrancia fiesta na maabot

Golpi na naman an dayuhan na mandurukot

Kaya an mga deboto maglikay na nanggayod

Tanganing mga bulsa nindo dai magkaralabot


Tigsik ko an gigibuhonn na Peñafrancia fiesta

Kaso ni covid sa Naga tibaad madagdagan daa

Surusuan pirmi an mga tawo kan traslacion pa

Orog na sa fluvial procession, delikado talaga


Tigsik ko man an kadaklan sa mga paratinda

Na hali sa itaas kan supermarket man sana

Pagbaba sa bangketa, tataramon tagalog na

Ibang parabakal tubod, na haling Manila pa


Tigsik ko ining pigtatakutan kan kadaklan

Iyo an kadikluman kan satuyang kapalibutan

Alagad iba na an pigtatakutan ta sa ngunyan

An liwanag, na grabe an mahal kan bayadan


Tigsik ko kun kagadanan an pag-uurulayan

Garo mahabon na minaabot sanang basang

Kaya an gabos dapat na ining pagprepararan

Tanganing an kalag ta sa langit mapaduman

Comments


bottom of page