top of page

TigsikTigsik ko an iba sa mga nasa gobyerno

Na an mga gibo bako serbisyo publiko

Kundi an magpayaman sana sa pwesto

Ginagamit an mga ugali na sa demonyo


Tigsik ko an pirmi na bagang nangyayari

Mga pang-aapi, pangkuris sa mga pobre

Nin huli sa mga poderosong mapang-api

Kaya nagdadakol na an mga nagrerebelde


Tigsik ko man an presenting gobyerno ta

Presyo kan barakalon nagraralangkaw na

Imbes mag-uswag, sa tuyang ekonomiya

Kaya natatalang na talaga, mga promesa


Tigsik ko ining mga ginigibong pagmimina

Na nagkikinabang an mga ganid man sana

Nakararaot na marhay kan kapalibutan ta

An nagbubulos na tubig kolor kape na daa


Tigsik ko an problema sa droga kan nasyon

Na sa ngunian naglalangkaba na naman daa

Mga nagtutulod, naggagamit, nagpipiyesta

Paghali ni Pres. Duterte orog na ipig-uogma

Comentários


bottom of page