top of page

TigsikTigsik ko ining Nobyembre na Reading Month daa

Paano, ta an kadaklan na eskwela dai nakakabasa

An sarong rason iyo ining panahon nin pandemya

Ta dakol na mga aki, nagparaharawal-hawal sana


Tigsik ko an mga lalaking binayaan na nin agom

Ta matabil, parakadog, kun nasosobrahan inom

An mas marhay ibakal na nin kinahon na inumon

Tanganing matapos na, sa lobongan matuninong


Tigsik ko ngunyan an mga palaen-laen na sana

Mga prutas, gulayon may iba-iba nang hitsura

Na garo baga igwa nin ipigpapaabot na istorya

O kaya mga mensahe na dapat tungkusan ta na


Tigsik ko an ibang titser na naggugururang na

Pagsulot nin uniporme lingaw na, sala na daa

Si para sa aldaw na Lunes, Martes naisulot pa

Magretiro na, dai na halaton magkadimensia


Tigsik ko, magturugang na marhay an iribahan

Sa mga problema kan pamilya nagtatarabangan

Pirming inisip an sa kada saro na mga karahayan

Kaya kun may mga okasyon yaon an kaogmahan

Kommentare


bottom of page