top of page

Tigsik Super LupetBiyaheng Langit


Tigsik ko po an totoong Demonyo

Mayong ikog, sungay sa may payo

Siya guwapo, sobrang karinyoso

Maglikay, dakol sinda sa mundo!


Tigsik ko pa ining Demonyo

Anas daw raot an ginigibo

Iguang kutsilyong  loto-loto

Igua pang ugom-ugom na kalayo!


Tigsik ko man ining Demonyito

Sa saltong gibong paorootro

Nagtandayag, saro nang Demonyo

Nagkawat posporo sa impiyerno!


Tigsik ko pa man daw ining Diablo

Marikas maggibo nin milagro

Pamalomalo digdi sa mundo

Remate ka kun dae mo bisto!


Tigsik ko pa po ining si Taning

Oragon talaga sa pagtayming

Super kulit, subodsunod an tikwil

Ika mabigay, saimo nang best friend!


Tigsik ko man ining Biyaheng Langit

Dalan matunok saka hayakpit

An mga viajero kakadikit

Tara na, kita makikisabit!


Comentarios


bottom of page