top of page

Tigsik Super Lupet: KABIKOLANTigsik ko an Daragang Magayon

An palda alang na dahon kan natong

An kuwintas siling maha-rangon

Ika mararanga kun mina- huyom!


Tigsik ko pa an Daragang Magayon

May mga aldaw na naka- huyom

Alagad kun ini minapurong- posong

Minalinog, kikilat, daguldol!


Tigsik ko si Lando Bicolano

Kun mamoot, sagad, todo- todo

Super lupet, sus, nagka- kalayo

Daog pa an siling rimurimo!


Tigsik ko si Padi saka si Madi

Paborito dulce, pili saka sili

An pili, pwerte, sili panre- mate

An mga tsikiting ninda, trese!


Tigsik ko man po ining si Handiong

Pitong kadagatan an lina- ngoy

Sinabat an kikilat, daguldol

Matanaw lang an Daragang Magayon!


Tigsik ko pa man ining si Handiong

Nagbanwit sa Salog kan Bicol

An nasubad maisog na dragon

May akab-akab parakit na kalson!


Tigsik ko po ining Kabikolan

Magayon na lugar sakong namundagan

Saen man na lugar ako mapaduman

Dae malilingawan nasa daghan!


Tigsik ko an ronang Kabi- kolan

Linubngan kan sakong inulnan

Ika sakong babalikbalikan

Rimpos kan puso ko sagkod pa man!

Comments


bottom of page