top of page

ULNOK AN IKOG!Tigsik ko an dakol na magkailusyon

Aw num, sobra talaga an gatol

Mayong pinipiling lugar o panahon

Mahale sana an kulog kan puson!


Tigsik ko ining sakong padihon 

Hinapot ni Kuya Willy kun maagom

Natameme, dae nakangirong

Natakot sa presyo kan bagas, mahalon!


Tigsik ko presyo kan bagas sa saodan

An gobyerno inutil, dedma lang

Nya, mayong pakiaram ki Juan

Burarat an mata, nakaharapay!


Tigsik ko an lugar, an apod Gloria

Mayo na nin dusa, gabos na ogma

Maghapon, magdamlag anas na musica

Garo kan pigduduyan, siram sana!


Tigsik ko ining talapang

Kun panahon nin tag-uran

An pagkokak daeng huraw

Pag-init, garantol an tulang!


Tigsik an pulis sa Centro, maisog

Irinabag sa destinong rukarok

Mayong naginibo, nagngurobngurob

Pirming muymoyon, ulnok an ikog!


Comments


bottom of page