top of page

Valentine’s Day MasiramonMan iba-iba an pana’naw kan mga bikolano sa mga man iba-iba man na selebrasyon sa buhay. Arog man kan mga tawo sa kina’ban, sunoon kan mga bikolano an selebrasyon kan krismas ta an Christmas, yaon sa irarom kan puso an grabeng kaogmahan ta iyo ini an pagka munda kan omboy na Kristo. Sa Naga City, pinaka tampok an kafiestahan ni Nuestra Senyora de Penafrancia ta kadakol nin mga tawo an nag papasiring sa Naga City asin kadakol nin mga negocio, kadakol nin dalanon, kadakol nin barakalon asin gulping harong ang igua nin masisiram na puesto. An fiesta nin mga Kalag, importanteng gayo sa mga familya ta digdi pinag gigiromdom an mga padangat ninda sa buhay na nainot nang nag humale sa kinaban. Maski ngani pig roromdom an kasakitan ni Kristo sa panahon nin kwarisma, an mga tawo nag e-enjoy ta panahon ini nin summer, wala-too an excursion asin barakasyonan sa baryo asin kostal. Sa pakihumapot kan Calle Maduros sa nagkakaperang mga “macho” playboy o “ amoritis” kabale na an nagkakaperang taga media, nagluluwas na may ibang bertud an aldao nin mga puso o Valentine’s Day. Ministir pang ipang hapot, naturalisa sa mga tawo na ang anoman na selebrasyon manonongod sa pagka mino-otan nin lalaki asin babae, tunay na maogma asin magayon. An Valentine’s day garo man sana sarong kakanon na tunay na masiram asin mana’gom. Mas masiram an Valentine’s day kan inot na panahon ta kulang pa an mga gadgets kaya igua nin kadikit na kadificilan an pag elosyon sa sarong daraga. Saros sa makaluma na sistema sa pag elosyon kaidto iyo na “targeton” an babaing magayon asin seksi ta ini sasabayan sa paglakaw sa tinampo kun ini minapuli o minalaog sa escuela. An saro pa na sistema iyo an mag dayo sa mga benefit dance ta “tatargeton” an magagayon tanganing kabiton. Dapat an lalaki mahamot buga kan nguso, kaya ini nag sasapa’ nin chicklet na bubble gum na mayong pinag iba sa kakan nin doot nin sarong kanding. Ang yo-kili-kili tanganing mahale an sa kanding na alisngaw, ini pinag lalahidan nin pig tunaw na alampor o bagaman mahamot na lana. Pero maogma man sa parte kan kadaragahan na sinda pig kakabit sa baylehan nin mahamot na soltero. An mga klase na iyan nin pag elosyon, mina tundag sa panahon nin Valentine’s day ta kadaklan diyan nag dedesisyon an daraga kun may Esperanza an lalaki, kaya an aldao nin mga puso, simple sana pero masiramon sa pagmati nin mga tawong namomoot. Sigun sa mga gurang sa medya, an mapagalon asin daing kamugtakan na pag elosyon iyo an maghanap nin eelosyonan na estudyante, maski dai man bistado an pangaran basta aram kung anong oras an ritera iyo an pinaka importante. Ang UNC iyo an pinag magayon na targeton kan mga para elosyon ta ini harani sa centro. Gulping mga soltero kaidto an nag aabang sa may Lindez Hotel tanganing abayan sa pag ritera an babaing gustong elosyonan. Pag dai kursunada kan girl an lalaki, marikason an lakaw ta habong pag sabayan, pero kung guapito an nag sasabay, medyo inay-inay man an lakaw kan “girl”. May peligro an sising na sistema ta kun igua nin karibal ang soltero sap ag abang sa may Lindez Hotel iyo idto an pinag pupunan kan mga “flying kick” o kaya karate ta uso kaidto an mag adal sa Bastekahn o Kuntaw. Pero tunay na masiram sa pagmati kun an pinag eelosyonan na daraga, medyo nag hahamis an mga hilingon sa lalaki asin medyo malambing mag taram asin lalong lalo na, tunay na mana’gom an pagmati kan soltero kung ang daraga, medyo nagtataga taram na an tanog garong pag silos asin pag hinanakit. Asin an pinaka masiram ta panahon nin Valentine’s Day, an daraga nagsimbag sa paagi nin Valentine’s Card na nag sasabing, iyo…sinasagot taka na. Ang Christmas tunay na maogma, an Valentine masiramon.

Comments


bottom of page