top of page

Viva! Viva! Viva!



Tigsik ko an kinalas sa Dayangdang

Ogma kan pusong may kalipungawan

Ranga kan espiritung malaymay

Sa may hangover pampa- hingaw!


Tigsik ko an New China Restaurant

Buhay na buhay pa hasta sa ngonian

Mga customer haros anas gurang

Puti an buhok, kupos an limugmogan!


Tigsik ko an Funeraria Imperial

Magpoon kaito hasta sa lulubngan

Digdi sa Naga pirming number one

Apesar mayong promong “Buy One, Take One!”


Tigsik ko an calesa sa Naga

Maogmahon kan ako aki pa

Ngonian pighihidaw ko, haen na?

Calesa sakong ranga,

mag- buwelta ka!


Tigsik ko an bagong Naga ngonian

Masasarigan, malalaoman

Nangangataman, may kaus-wagan

Naga Na, kita mag-iribahan!


Tigsik ko an Puso kan Kabi-kolan

Dayaday na bukas sa kagabsan

Magayagaya, nakahuyom sa kinaban

Madya na sa Naga an Maogmang Lugar!


Tigsik ko ining Salog kan Naga

Pano nin color, tagob nin istorya

Dalan ni Ina, Virgen de Peñafrancia

Kami nagrurukyaw: Viva, Viva, Viva!


Tigsik ko an Patrona kan Bicolandia

An puso mi saimong rinanga

Kami nagrurukyaw, pano nin ogma

O samuyang Ina, VIVA! VIVA! VIVA!

Comments


bottom of page