top of page

Wang Yu vs. Chen XingMayo nang bareta ki Wang Yu asin Chen Xing, mga karate actor kan dekada 70. Si Wang Yu mas sikat sa pagiging payat alagad guapito, mantang si Chen Xing, maskulado, sasalangon an lalawgon asin matibay sa karate chop. Sarong soltero na an pangaran Francsco alyas “Banog” nag adal nin karate sa centro kan Naga ta ini nababangkag sa mga pelikula kaidto ni Wang Yu asin ni Chen Xing na nadadalan sa El Rey, Metro, ason Poon & Jason. Poon kan mag attender sa karate club ni “hapon” nagpoon na an hawshaw sa sentido ni Franciso. Minsan nag attender nin fiestahan sa Curry, rakurak digdi rakurak duman. An mga kaibahan ni Kikoy alyas banog dai man nagkulang sa pagpa giromdom saiya na dai maka ngana’ sa gin ta harayo pa an saindang pulian asin masakit an biyahe sa Curry ta bako pang sementado an tinampo kaini asin an Jeepney mina larga sana kun an mga pasahero yaon na sa tapalodo. An Barangay Curry saro sa pinaka magayon asin maayahay na lugar sa Capital Town kan Camarines Sur. Ini makukua sa abaga kan Mount Isarog asin an klima digdi malipot arog kan Tagaytay asin Banawe, mala ta inaapod ining “ Little Baguio”. An mga tawo digdi poros naka su’lot nin sweater asin jacket ta malipot an kapalibotan. An lugar sarong agricultural area na pig tatanuman nin mais, paroy, niyog, kamote, mga gulayon asin mga frutas. Kaya pig dadayo ini tuyong fiesta ninhuli ta masiram an mga handa kan mga harong arog kan karneng orig asin vaca, fried chicken, pulutan na bagas, asin mga mahamis na batag. Sa mga fiestahan, yaon an makuring irinuman asin taragayan. Sa lamesa nin 20 na parainom, marasa pa na kinakaya ninda an milyones na bakterya sa ngabil kan saro sanang baso na iyo saindang pig titigisan nin gin. An grupo ni Banog, maogmang nakiki inuman sa ibang lalaki na nakiki fiesta sa Curry. Si Banog, na sarong “karatista” iyo an nanginginotan sa paki pag diskusyonan sa kaaratubang sa inuman. An pig didiskusyonan iyo an kasikatan ninda FPJ, Ramon Revilla, Joseph Estrada, Roberto Gonzales, asin Tony Ferrer. Makusog an boot ni Banog na makipag diskusyon ta saro daa kaya siyang karatista, mala ta sa inuman ini nagpapahiling nin pag makiwara sarong Teknik sa karate. Kan an benino kan arak mag sakat na sa saindang mga utok, asin sinabayan pa nin asido kan tulak ta nag haralo an mga pulutan na, igado, dinuguan, inasal na gamgam, papaitan na kanding, asin kalderitang ayam, mayo nang pinag iba sa tawong rungaw an atitod ni Banog. Gabos na kainuman pig aalok nin sparring sa karate ta pig hahabog ni Banog an estilo niya sa karate na hawig ki Wang Yu. Dai nakatios an sarong dayuhan na tubong Bula, ta dai na matios an kahambugan ni Banog kaya pinatulan kaini an challenge ni banog sa sarong sparring nin karate. An dai aram ni Banog, an saiyang ka sparring iyo an inaapod na Chen Xing sa Bagumbayan duman sa Bula. Kaya siya inapod na Chen Xing ta gabos na pelikula kaini sa Poon & Jason saiyang pig dadalan. Kan magsalpakan na an duwa, kadakol na mga tawo an nag daralan, dinaog pa an mga tawo sa karnabal asin peryahan. Si Chen Xing, halangkaw an flying kick, pero si Banog, abot tuhod sana an flying kick. An karate ni Chen Xing magayon an forma, alagad an karate ni Badong, mayong pinag iba sa sampaling kan nag dudurulak na Maritess. Natapos an laban, garatok an lalawgon ni Banog, mantang malinig an lalawgon ni Chen Xing na taga Bula. Makalihis an perang aldao, Si Hapon, ang maestro ni Banog sa Karate Club, nagtaram, na an pag adal nin Karate bakong gamiton sa pag hambog sa fiestahan asin inuman, an karate o martial arts pig aadalan para sa inaapod na self defense. An nangyari ki Banog sarong ejemplo nin kahambogan ta sigun ki Maestro Hapon, si Banog baguhan pa sana sa saiyang klase, asin dai pa ini tatao, asin lalong dai pa ini tatawong mag flying kick. An solamenteng nanu’ran ni Banog sapag adal nin karate iyo an kurahaw na saro sa inot na pig aadalan sa karate. Saro sa pinaka importanteng katukduan sa pag adal nin karate iyo na, dai nanggad ipabantog na ika sarong karatista tanganing dai maarog sa sarong taga Abella na minsan nagpa bantog kan saiyang pagiging “black belter” nagdayo sa Camaligan, nakipag rambol, ang resulta, pirilay, garatok an dugay sa tabay, kaya palan, ta rugado sa rapado nin dos por dos.

Commentaires


bottom of page