top of page

Wild West Sa Naga CitySa mga sinehan ni Bichara, parating pinapasale an mga pelikulang kowboy o mas bisto sa apod na Wild West. Ini an mga pelikula nin mga kowboy na nakasakay sa kabayo asin matibay sa pakipag badilan. Ini an istorya nin rambolan, garadanan, harabonan, asin gabos na krimen sa Western part kan America. An istorya ninda John Wayne, Clint Eastwood, Robert Redford, James Coburn, asin ni James Bond, parte kaiyan nangyayari man palan sa Barrio Penafrancia asin San Felipe kaidtong amay na parte kan dekada 50. An mga kadaragahan kaidto sa Francia igwang pig iidolo na mestisong soltero, halangkaw an tindog, tanos an dungo, kulot ang buhok asin malomanay magtaram asin pirmeng huna mo mayong idadale pero idto palan ini macho, palaban asin dai nin tinatakutan sa arin man na laban mag borontolan man o saraksakan. Ini an actor kan Penafrancia asin San Felipe mayong iba kundi si “ Louie” na an tunay na pangaran Luis Ortega na ngonian ini nag eedad nan in 87 alagad mabaskog pa asin malinaw pa an pag isip. Mas nainot pa soiya ki FPJ sa pag pa uso kan pag suntok na 6 na tira sa tulak asin pangultiko an sarong upper cut, bungaw an kalaban. Tuyong hapon si Tyo Louie nahihiling nag sosopsop nin kape sa Kantong Putikon asin sige sana an tango-tango asin ngisi ngisi. Kulang an naka isi kan dalagan nin buhay ni Senyor Ortega kan ini saro pa sanang soltero. Si Louie nag eedad pa sana nin 16 mahigos mag adal, relihiyoso ta iyo an pinadakula sainda kan mga magurang. Alagad an saindang lugar, pinag tataghanan nin mga pasaway sa tinampo. An mga barombado iyo idtong mga buratsero na kun rungaw na an otok huli sa sagom kan arak, ini nagpapsaway sa paagi nin pagrambol na pinapasa’ an mga garapon sa tiendahan. An mga escuela sa Francia, pinag lallamadahan nin kwarta asin binubogbog. An makamundo iyo kun iguang nagagadan na mga inosente. Sa lombod na pag iisip, nabilog sa isip ni Louie na kun papabayaan ninda an mga barombado na maghade sa Francia asin San Felipe, kadakol an mga residentes an matatakot. Sa tabang nin sarong amigo, inatubang ni Louie an mga nagpapasaway kaidto sa Francia. Ninhuli ta matibay sa boxing si Louie, saro-saro nindang binungaw an mga barombado na iyo an dahilan na napundo an mga pasaway sa lugar. Ninhuli ta naglagtaw an pangaran ni Tyo Louie sa linya nin barangkolan asin rambol, dai ninda nalikayan an kaipuhan magdulag pasiring sa Manila. Mayo sindang kuwarta solamente P2 sana kaya sindang mag amigo, pasekretong nagsakat sa atop kan train kan PNR tanganing magpasiring sa Manila. Haros mag aga sinda sa atop kan tren na inaambonan, minsan inuurnan, maalikabok nakapugol an mga kamot sa gilid kan atop kan tren tanganing dai mahulog sagkod na maka abot sinda sa Tutuban. Duman sa tutuban ginamit ni Louie an saiyang tibay sa suntokan, daing atrasan sa rambola kaya aldao Bangui ang pakipag enkuentro sa mga parahabon, sinatcher asin mga para kikil. Kaya sa mercado kan tutuban nabisto si Louie na iyo an Salvador kan mga inaapi. Pinadangat siya duman kan mga negosyanteng intsik kaya, nabuhay si Louie na dai nagugutom ta haros siya an pig bibistong Hade kan Tutuban. An saiyang istorya puedeng kahawig kan mga istorya sa pelikula ta igwa man nin drama asin aksyon. Sa saiyang pag distancia sa Naga asin pag istar sa Tutuban, siyang nawalat an naghihibeng daraga na iyo an laman kan saiyang puso. An daraga iyo an pinaka magayon na burak sa Baryo kan San Antonio na sakop kan Milaor. Dai naman sinabi sa istorya kun anon na an kina abtan kan saindang pagka minootan mala ta kan si Louie nasgka igwa nin puesto sa gobyerno, siya an nagpatinampo kan San Antonio na mina konektar sa Palestina. Minsan pang may nag arog ki Louie na magsakay sa atop kan tren, ini magtugang na taga Francia, alagad mamundo na an mga nag arog, nadisgrasya asin binawian nin buhay.

Comments


bottom of page